DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Bên cạnh dịch vụ quản lý vận hành, TNTS cũng xây dựng và phát triển đội ngũ bảo trì, sửa chữa các nhà máy điện bao gồm:

+ Bảo trì định kỳ, sửa chữa, thay thế và xử lý sự cố các hệ thống thiết bị như: Các tổ máy nhà máy thủy điện, đường dây truyền tải điện 110kV đến 500kV….

+ Thí nghiệm định kỳ các thiết bị theo quy định hiện hành.

+ Lập phương án, thiết kế hệ thống năng lượng điện mặt trời áp mái và nối lưới.

+ Tư vấn, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả vận hành các nhà máy.

Bảo trì, sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị (tổ máy, cửa van cung, lặn kiểm tra trục vớt rác tại cửa nhận nước….) nhà máy thủy điện Đồng Nai 2

Bảo trì, sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị nhà máy thủy điện Krông Nô 2&3

Khắc phục lún các line pin tại các nhà máy điện mặt trời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.