CÔNG VIỆC CỦA TNTS

TNTS ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DỰ ÁN NGĂN TRIỀU TP HỒ CHI MINH VỚI CHI PHÍ O&M 300 TỶ ĐỒNG/NĂM.

TNTS QUẢN LÝ VẬN HÀNH 10 NHÀ MÁY ĐIỆN VỚI TÀI SẢN 20.000 TỶ ĐỒNG TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VẬN HÀNH HƠN 100 TỶ ĐỒNG/NĂM TẠO RA DOANH THU BÁN ĐIỆN CHO TNG HƠN 2640 TỶ ĐỒNG.

BAO GỒM:

  • Quản lý vận hành nhà máy ĐMT TRUNG NAM TRÀ VINH

  • Quản lý vận hành nhà máy ĐMT THUẬN BẮC – NINH THUẬN

  • Quản lý vận hành nhà máy ĐIỆN GIÓ THUẬN BẮC – NINH THUẬN

  • Quản lý vận hành nhà máy THUỶ ĐIỆN KRONGNO 2

  • Quản lý vận hành nhà máy THUỶ ĐIỆN KRONGNO 3

  • Quản lý vận hành nhà máy THUỶ ĐIỆN ĐỒNG NAI 2

  • Tuyển dụng, đào tạo NGĂN TRIỀU

  • Hợp đồng cung cấp chuyên gia giám sát, lắp đặt cho ĐMT Thuận Nam

HÌNH ẢNH