Tên dự án: ĐIỆN GIÓ ĐÔNG HẢI 1 – TRÀ VINH

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1

Đơn vị vận hành: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Trung Nam

Vị trí: Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Quy mô

Công suất: 100MW

Sản lượng dự kiến khai thác: 360 triệu kWh/năm

Số lượng tuabin: 25

Sử dụng công nghệ Tuabin gió có hộp số của hãng Siemens Gamesa.