Tên dự án: ĐIỆN GIÓ SỐ 5 – NINH THUẬN

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió Phước Hữu Trung Nam

Đơn vị vận hành: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Trung Nam

Vị trí: xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Quy mô

Công suất: 46,2 MW
Số Tuabin: 11 ( 4.2 MW/trụ)
Sản lượng dự kiến khai thác: 147 triệu kWh/năm
Dự án đấu nối trực tiếp hệ thống lưới điện quốc gia cấp điện áp 220kV qua đường dây truyền tải 220kV dài 1,502 km nối từ trạm biến áp 220kV Nhà máy Điện gió Số 5 đến trạm biến áp 220kV Ninh Phước
Trạm biến áp với 01 máy biến áp 3 pha công suất 50MVA