Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh

Đơn vị vận hành: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Trung Nam

Vị trí: xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Quy mô

Công suất: 140 MW
Sản lượng điện trung bình: 250 triệu kWh/ năm
Diện tích: 171,17 ha
Số lượng tấm pin: hơn 440.000 tấm