Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam

Đơn vị vận hành: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Trung Nam

Vị trí: Huyện Di Linh và Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Quy mô
Công suất: 73MW

Công nghệ Tuabin Francis trục đứng.

Sử dụng công nghệ đập bê tông đầm lăn RCC.
Sản lượng điện trung bình: 263,8 triệu kWh/ năm
Diện tích hồ chứa: 1.065,92ha