Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô

Đơn vị vận hành: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Trung Nam

Vị trí: xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng và xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Quy mô
Công suất: 30MW

Công nghệ Tuabin Francis trục đứng.
Sản lượng điện trung bình: 105,87 triệu kWh/ năm
Diện tích hồ chứa: 107,99 ha