LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TNTS là một trong các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, dịch vụ kỹ thuật, thi công lắp đặt thiết bị:

  • Các nhà máy điện và các công trình năng lượng;
  • Hệ thống M&E các sản phẩm bất động sản sau hoàn thành (khu đô thị, khu công nghiệp, tòa nhà cao tầng…).

DỊCH VỤ VẬN HÀNH

Quản lý vận hành các nhà máy điện mặt trời, thủy điện, điện gió và các công trình xây dựng quy mô lớn khác.

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Dịch vụ kỹ thuật: Tư vấn thiết kế, giám sát kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa, xử lý sự cố, thí nghiệm định kỳ, cung cấp các giải pháp tối ưu nhất cho các nhà máy năng lượng đặc biệt là thủy điện, thủy lợi, điện mặt trời, điện gió và các dịch vụ M&E cho các công trình xây dựng lớn khác.

THI CÔNG LẮP ĐẶT

Thực hiện các gói thầu thi công lắp đặt thiết bị các dự án năng lượng như: Thủy điện, điện mặt trời, điện gió. Bên cạnh đó, còn thực hiện thi công xây lắp các đường dây truyền tải điện và TBA từ 110kV, 220kV, 500kV.