QUY MÔ

– Có kinh nghiệm quản lý vận hành an toàn và hiệu quả các nhà máy điện với tổng công suất hơn 1.613.15MW.

  • Nhà máy thủy điện Trung Nam Đồng Nai 2 – 73MW
  • Nhà máy thuỷ điện Trung Nam Krông Nô 2 – 30 MW
  • Nhà máy thuỷ điện Trung Nam Krông Nô 3 – 18 MW
  • Nhà máy điện gió Trung Nam – 151.95MW
  • Nhà máy điện mặt trời Trung Nam – 204MW
  • Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh – 140MW
  • Trạm biến áp 500kV và Đường dây 220/500kV kết hợp nhà máy điện mặt trời trung nam thuận nam – 450MW
  • Nhà máy điện gió Trung Nam Phước Hữu – 46.2MW
  • Nhà máy điện gió trên biển Trung Nam Trà Vinh V1-7 – 100MW
  • Nhà máy điện gió Trung Nam Ea Nam – 400MW

– Đội ngũ nhân sự không ngừng tăng có chuyên môn và kinh nghiệm hơn 500 người trải khắp các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Trà Vinh, Tp Hồ Chí Minh.