QUY MÔ

– Có kinh nghiệm quản lý vận hành an toàn và hiệu quả các nhà máy điện với tổng công suất hơn 1000MW.

  • Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam kết hợp với TBA 500kV/ Đường dây 500kV (Thuận Nam-Ninh Thuận, 450MW);
  • Nhà máy điện mặt trời Trung Nam (Thuận Bắc-Ninh Thuận, 204 MW);
  • Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh (Duyên Hải-Trà Vinh, 140MW);
  • Nhà máy điện gió Trung Nam (Thuận Bắc-Ninh Thuận, 151.95MW);
  • Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 (Di Linh-Lâm Đồng, 70MW);
  • Nhà máy thuỷ điện Krông Nô 2 (Lạc Dương-Lâm Đồng, 30 MW);
  • Nhà máy thuỷ điện Krông Nô 3 (Đam Rông-Lâm Đồng, 18 MW).
  • Nhà máy thuỷ điện Krông Nô 2 (30 MW);
  • Nhà máy thuỷ điện Krông Nô 3 (18 MW).

– Đội ngũ nhân sự không ngừng tăng có chuyên môn và kinh nghiệm hơn 500 người trải khắp các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Trà Vinh, Tp Hồ Chí Minh.