QUY MÔ

– Có kinh nghiệm quản lý vận hành an toàn và hiệu quả các nhà máy điện với tổng công suất hơn 1.613.15MW.

  • Nhà máy thủy điện Trung Nam Đồng Nai 2 – 73MW
  • Nhà máy thuỷ điện Trung Nam Krông Nô 2 – 30 MW
  • Nhà máy thuỷ điện Trung Nam Krông Nô 3 – 18 MW
  • Nhà máy điện gió Trung Nam – 151.95MW
  • Nhà máy điện mặt trời Trung Nam – 204MW
  • Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh – 140MW
  • Trạm biến áp 500kV và Đường dây 220/500kV kết hợp Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam – 450MW
  • Nhà máy điện gió Trung Nam Phước Hữu – 46.2MW
  • Nhà máy điện gió trên biển Trung Nam Trà Vinh V1-7 – 100MW
  • Nhà máy điện gió Trung Nam Ea Nam – 400MW

– Đội ngũ nhân sự không ngừng tăng có chuyên môn và kinh nghiệm hơn 500 người trải khắp các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Trà Vinh, Đắk Lắk, Tp Hồ Chí Minh.